Students in 2003

Master Course
2nd grade
Master Course
1st grade
Undergraduate
4th grade
Yuuichi ICHIE Kouji KAWAMURA Satoshi HONJO
Toshikazu IWAMA Ryousuke SATO Yuichi SHIMOMURA
Yasuto KOSHIDA Kazuhiro TERAYAMA Tsuyoshi ANDO
Michiharu MORI  Takumi ANZAWA
Noritsugu OOSAWA  Akinori KOBAYASHI
Takeharu SUGITA  Tatsuaki KOHCHI
  Yuuki KUWABARA
  Hayato MINATODA
  Naoaki SUDA
  Isao YABE
  Yasushi YOKOI
  Youhei KANBARA
  Jun MIYAGAWA
  Osamu OGIHARA
  Hayato OOHASHI